Akademie III. věku - Putování po Skandinávii s autobusem plným Kroměřížanů

Volný čas
Přednáší M. Kvapil.

Termíny