Císařský vlak do Kadaně

Volný čas, Pro děti, Turistika
Historické slavnosti u příležitosti výročí návštěvy císaře Karla IV. – středověké tržiště s ukázkou řemesel, jezdecká představení, rytířská klání, slavnostní ohňostroj.
Termíny