Za krásami východního Turecka

Volný čas
přednáška RNDr. Libora Ambrozka v modlitebně Českobratrské církve evangelické, Dobrovského 36, Kyjov.

Termíny