Skutečné příčiny nemocí

Volný čas
přednáška Mgr. Pavla Veselého ve studovně čítárně. O rodinných konstelacích, skutečných příčinách nemocí a možnostech uzdravení. Příčina může být jednorázová, úmrtí, rozchod, autohavárie, chybějící mezilidský kontakt – může vzniknout v jakémkoliv věku.

Termíny