Proč jsou děti nemocné?

Volný čas
přednáška Dr. Jany Cutákové ve studovně-čítárně.

Termíny