Několik stop-technik a psychologická podstata jejich působení

Volný čas
přednáška Ing. Zdeňka Zamazala ve studovně-čítárně.

Termíny