Řemesla na Kyjovsku

Volný čas
ukázky tradičních lidových řemesel před radnicí. V rámci této akce se představí řemeslníci z Kyjovska a ze slovenského Myjavska, k poslechu a tanci zahraje cimbálová muzika Friška. Součástí moderovaného programu budou i folklorní pódiová vystoupení. Akce je realizována v rámci projektu „Kultura a tradice neznají hranice“, který je spolufinancován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007–2013.

Termíny