Vřesovský výšlap „Za krásami podzimu“

Volný čas
13. ročník pořádá KČT, odbor Vřesovice. Značené trasy 8, 12, 17 km pro pěší a 30 km cyklo vedou výhradně po turisticky značených cestách Chřibů a okolí. Cyklisté mohou také absolvovat libovolnou kratší trasu (značenou pro pěší). Prezence 8:00–12:00 v restauraci Ozdravovna u Sirotků ve Vřesovicích, cíl tamtéž do 17:00 h. Účastníci obdrží na startu mapku s popisem trasy, každý účastník bude odměněn pamětním dárkem a diplomem. Věcné ceny obdrží nejmladší, nejstarší a nejvzdálenější účastník. Odměněna bude také nejpočetnější rodina. Tato hlavní akce podzimu se započítává do soutěže „O zlatého turistu 2012–2016“. Další podrobnosti jsou v propagačních skříňkách KČT Vřesovice u OÚ a v Podhoří. Kontakt: 739 204 309 (Miroslav Vaculík).

Termíny