VlčkoviceFest 2020

Hudba, hardcore, alternative, electronica, ska, rock, psychedelic, acid, folk, swing, Lo-Fi, acoustic, punk, rock'n'roll, funk
více info a předprodej na www.vlckovicefest.cz

Festival VlčkoviceFest je každoroční benefiční víkendovou multižánrovou akcí. Kromě hudební produkce se jeho návštěvníci mohou těšit na promítání filmů a besedy s filmovými režiséry, divadla, bizarní soutěže, fotbalový turnaj, workshopy a spontánní atmosféru.
Festival je situován v prostorách bývalého ovčína, který je jakožto kulturní památka místem hodným obnovení kulturního dění v obci Vlčkovice.

Organizátorem akce je obecně prospěšná společnost Statek Vlčkovice.

www.statekvlckovice.cz
Termíny