Pod italským sluncem

Hudba
Virtuózní italská hudba. Účinkují: Michaela Koudelková (zobcová flétna), Monika Šujanová (cembalo).
Termíny