Přednáška Za motýly a vzácnou květenou na Valečské lemy

Volný čas


V rámci cyklu přírodovědných přednášek a exkurzí „Valeč - Brána Doupova” Vás zveme na zámek Valeč na přírodovědnou exkurzi.

Místo: Přírodní památka Valečské lemy, sraz u informačního centra a kavárny Prádelna v zámeckém parku

Náplň: Fyzicky nenáročná exkurze na jedny z nejhezčích a nejzachovalejších suchých trávníků v Doupovských horách. Za hezkého počasí zde lze očekávat přes 25 druhů denních motýlů, které průvodce odchytí do entomologické síťky a po jejich představení pak zase vypustí. I za nepřízně počasí bude co ukazovat, území je totiž významnou botanickou lokalitou.

Průvodce: Mgr. Přemysl Tájek (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)

Poznámka: V případě slunečného počasí přijde velmi vhod pokrývku hlavy, pro děti pak doporučujeme oblečení a obuv zabraňující poškrábání od křovin.

Termíny