Slavnostní setkání obyvatel u příležitosti požehnání drobné sakrální památky - sochy sv. Jana Nepomuckého

Občanské sdružení pod Studencem si vás dovoluje pozvat na slavnostní setkání původního a současného obyvatelstva u sochy sv. Jana Nepomuckého v dolní části Lísky/České Kamenice konané v sobotu 6. září 2014 od 15 hodin u příležitosti požehnání obnovené drobné sakrální památky. Hlavní celebrant J. M. can. Karel Jordán Červený děkan v České Kamenici, čestný kanovník kapituly sv. Štěpána v Litoměřicích a terciář dominikánského řádu. Projekt byl pod patronací oblasti podpory "Moje obec, můj kraj, můj domov" společnosti CENTROPOL ENERGY, a.s. podpořen Ústeckou komunitní nadací z prostředků společnosti NYYLO a.s. a Fondu Pavly a Pavla Redlichových" a z dotačních programů Česko německého fondu budoucnosti a Nadace OF. Dále jej podpořili manželé Valečkovi, Vrtílkovi, Rausovi, paní JUDr. Frimlová J., Ing. Mrázková I., MUDr. Wiererová O., Hurst S., pan Mgr. Hedvík J., za rodáky pan Eschler H. a velké množství drobných dárců, kteří poslali své finanční prostředky formou DMS na veřejnou sbírku zaregistrovanou u Krajského úřadu Ústeckého kraje za účelem obnovy drobných kulturních památek. Občanské sdružení pod Studencem vložilo finance z darů získaných od členů sdružení pana Toušky F., Kužela V., Jindry M. a paní Maškové V. Slavnostní setkání je financováno z grantového projektu města Česká Kamenice Všem donátorům a dárcům srdečně děkujeme, bez této pomoci bychom jistě nebyli schopni projet rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 1741 zrealizovat. Komplexní restaurátorský zásah provedl MgA. J. Fedorčák z České Lípy. Kulturní program připraví Ženský pěvecký soubor z České Kamenice. Budeme velmi potěšení, pokud se tohoto setkání budete moci zúčastnit. Těšíme se na vás.

Termíny