Strašidelná expozice

Všichni, kdo mají pro strach uděláno, mohou opět otestovat svoji odvahu a důvtip.
Termíny