Elena Steiner / BODY TALKS

Výstava

Současná Česko-rakouská umělkyně Elena Steiner bude poprvé vystavovat v Praze, kde představí svoji tvorbu v rámci putovní výstavy BODY TALKS. Výstava, která byla nedávno zahájena ve Frankfurtu, bude představena v prostorách galerie Art Salon S v Tančícím domě. Původem česká umělkyně, narozená v Sušici, dnes žije a tvoří ve Vídni. Ve svých převážně velkoformátových, takřka fotorealistických malbách se Elena zabývá soudobým kultem lidského těla. Její tvorba se vyznačuje kritickým a převážné sarkastickým přístupem k přetváření lidského zevnějšku. Autorka vtipně a s nadhledem paroduje současnou vizi fyzické krásy. Propojením malby s reálnými předměty dociluje silně satirických trojrozměrných instalací.

 

„To, co mě na tomto tématu fascinuje, je propast mezi ideálem a realitou. Na jedné straně stojí fiktivní obraz lidského těla, ovlivněný reklamou a médii, na druhé straně jsme konfrontováni s tělem reálným. A mezi těmito dvěma póly se nacházíme my „normální lidé“, kteří vynakládají neuvěřitelné úsilí a podstupují nepřiměřené riziko jen proto, aby se proměnili v někoho jiného, a uspokojili tak podvědomou touhu po nové, vykonstruované osobnosti,“říká umělkyně.

Kurátorkou výstavy je Barbora Maštrlová.

Galerie Art Salon S v Tančícím domě je otevřená denně od 10 do 20 hod, více informací se dozvíte na www.artsalons.cz.

Kontakty

www.artsalons.cz

Termíny