Proměny obrazu Romů v české popkultuře

Volný čas
Romové nejsou, alespoň optikou majoritní společnosti, příliš viditelnou menšinou. Adekvátně tomuto (ne)zájmu se obrazy Romů objevují v české kinematografii. V období komunistického režimu se střídaly obrazy preferující optimistickou osvícenskou tradici „civilizace zaostalého etnika“ s perspektivou „ušlechtilého divocha“. Po listopadu 1989 se k těmto „orientalistickým“ obrazům přidaly i obrazy reflektující tradiční stereotypy o asociálech a kriminálnících. V rámci tematického pásma představíme napříč žánry základní filmy reflektující romskou problematiku. Komentovat je bude historik, romista a sociální vědec.
Termíny