Sacrificio a Venere/Oběť Venuši

Hudba
Světová premiéra díla, o kterém se myslelo, že je ztraceno. Serenáta Giovanni Battisty Bononciniho komponovaná pro císařského vyslance Johanna Wenzela Gallase, inscenovaná před 300 lety u příležitosti narozenin císařovny Elisabety Christiny...
Termíny