Knihy zakázané po roce 1968

Výstava
Poté, co se Komunistická strana Československa dostala po únoru 1948 k moci, začala pečovat o ideologickou „čistotu“ mimo jiné vyřazováním knih z veřejných knihoven. Knihovny byly informovány o knihách, které mají vyřadit, výhradně ústně. Poprvé to bylo v roce 1970, kdy byl vydán pokyn, aby byly vyřazeny z půjčovního provozu knihy hlavních exponentů obrodného procesu jako např. Kohouta, Goldstückera, Procházky, Vaculíka apod. Podruhé k tomu došlo v březnu 1973, kdy se uskutečnila první schůze mezirezortní komise pro aktualizaci knihovních fondů. Na ní byl nadiktován hlavní seznam knih, které měly být vyřazeny z půjčovního provozu a zařazeny do tzv. zvláštních fondů (ZF). Neměly být tedy ničeny. Celkově se jednalo o více jak 1500 titulů a prověrky fondů proběhly od dubna do června 1973. Při diktování se do seznamů dostala jména autorů zkomolená a bez celých křestních jmen, takže někdy byly vyřazeny knihy jiných autorů, než které měly být. V knihovnách Severočeského kraje bylo tehdy vyřazeno téměř 90 tisíc svazků knih. Prověrka fondů se nevyhnula ani knihovnám v mateřských a základních školách, odborářským knihovnám či knihovnám v zemědělských družstvech. Ke zmírnění opatření došlo až v polovině roku 1989, kdy se začaly vracet do knihoven knihy ze skladů v Nučicích, kam byly svezeny na konci sedmdesátých let. Dne 27. listopadu 1989 zrušil ministr kultury směrnici o ZF z roku 1972 a v roce 1990 proběhla další etapa návratu zakázaných knih do knihoven. Nebylo v lidských silác
Termíny