ŘEČ TĚLA

Kurzy, vzdělání, konference
• 4 x 2 hodiny přednášek a cvičení

 

Obsah kurzu: • Historie neverbální komunikace, role rétora-herce dle Cicera • Neopakovatelnost prvního dojmu • Gesta a jejich kontrola • Gesta, která podpoří náš projev; nevhodná gesta • Mimika jako nejméně ovladatelný neverbální projev • Význam očního kontaktu, síla úsměvu • Dotek jako komunikační nástroj, úskalí podání ruky • Správný postoj jako výraz sebejistoty a pevnosti • Rušivý pohyb nebo pohyb v souladu s naším projevem • Vzdálenost při komunikaci, respektování osobní zóny • Správné rozvržení času, příprava prostoru přednášky a techniky • Co může ohrozit naší prezentaci • Praktické rady

 

Komu je kurz určen: Všem, kteří chtějí obohatit svůj projev o účinné neverbální prvky a zlepšit prezentační dovednosti. Součástí kurzu jsou praktická cvičení.

 

Délka trvání: Celkový počet výukových hodin: 8 (4 bloky přednášek a cvičení po 2 výukových hodinách, každá v délce trvání 45 minut)

 

Termíny kurzů: Brno, v termínech 11., 18., 25. září a 2. října (od 18 do 20 h) Plzeň, v termínech 8., 15., 22., 29. září (od 18 do 20 h) Praha, v termínech 4., 11., 18., 25. září (od 18 do 20 h)
Termíny