Čarovné barvy země

Volný čas
V pořadí druhá výstava malířských prací letošního IV. ročníku soutěže se představí veřejnosti v Teyschlově hale Dětské fakultní nemocnice v Brně. Výstavu připravilo Slovanské hradiště v Mikulčicích ve spolupráci s Mateřskou školou při Fakultní nemocnici Brno, Černopolní. Děti, které prošly v loňském školním roce touto nemocnicí a vzdělávaly se v její mateřské škole, se poprvé také do projektu Čarovné barvy země zapojily. Výstava se otevře veřejnosti 1. září 2014 a potrvá do 20. září 2014. Slavnostním představení výstavy proběhne dne 10. září 2014 od 15.30 hodin za doprovodu hudební skupiny Kamarádi. Díla jsou prezentací školních kolektivů, vytvořená pomocí čistě přírodních materiálů. Použité barevné hliněné pigmenty se mísí s dalšími surovinami a i s využitím přírodnin nasbíraných samotnými autory výtvorů, zhotovily týmy velmi působivá díla prezentující barvy naší země. Výstava je vyvrcholením stejnojmenné soutěže, vyhlášené Jihomoravským krajem a garantované Masarykovým muzeem v Hodoníně – Slovanským hradištěm v Mikulčicích.

Termíny