Obrazy, roucha a devocionálie

Výstava
Tato tématická skupina sbírkových předmětů bude veřejnosti představena vůbec poprvé od založení městského muzea v roce 1922. Návštěvník zde uvidí obrazy a sochy s biblickou tématikou, obrazy světců a světic či předměty, které se přímo vztahují k určitému poutnímu místu. Část výstavy se bude rovněž věnovat církevním textiliím – obřadním rouchům a oltářním přehozům, vysvětlen bude význam jednotlivých liturgických barev. Vystavené předměty pocházejí ze Slavkova u Brna, ale i z jeho širšího okolí, některé rovněž ze zahraničí a zahrnují období od konce 18. století až po 2. polovinu 20. století. K zajímavým exponátům bezesporu patří skříňka s plastickým vyobrazením Poslední večeře z konce 18. století, ostatkové relikviáře či deskový obraz Černé Madony.
Termíny