Orbis pictus - výstava dětských výtvarných prací v klášteře Zlatá Koruna

Volný čas, Pro děti

Výstava soutěžních dětských prací inspirovaných zlatokorunskými školními obrazy ve výstavních prostorech opatství.


http://www.klaster-zlatakoruna.eu/

Vernisáž v neděli 5. října 2014.

Vstup zdarma.

Termíny