Prezentace výrobců dud

Volný čas
Režie a průvodní slovo: Vladimír Kovářík a Míla Vaváček.
Termíny