Svědomí nelze koupit: Marta Kubišová + Jitka Hosprová + Jan Potměšil

Volný čas, Hudba, Kurzy, vzdělání, konference

Svědomí nelze koupit: Marta Kubišová, Jitka Hosprová, Jan Potměšil

dovolte nám požádat Vás touto cestou o laskavou podporu připravovaného koncertu v Pražské křižovatce nazvaného „Svědomí nelze koupit“, který pořádáme bez nároku na finanční odměnu.

Děkujeme Vám!

Zpěvačka Marta Kubišová, violová virtuoska Jitka Hosprová a herec Jan Potměšil

Co nabízíme

Výměnou za Vaši podporu Vám, milí přátelé, nabízíme večer v kouzelných prostorách Pražské křižovatky v centru staré Prahy, během něhož se nejenom ledacos dozvíte a uslyšíte, ale spolu s námi můžete poslat do celého světa poselství, že nestavíme peníze nad morálku a slušnost, nezavíráme oči před nespravedlností a nepostavíme se zády k lidem trpícím pod nadvládou totalitního režimu, s vidinou ekonomických zisků.

Co je naším cílem

Tato akce má vyjádřit morální podporu lidem nespravedlivě stíhaným čínským režimem – politickým vězňům a vězňům svědomí, zejména potom vězněnému čínskému advokátovi Kao Č'-šengovi a pronásledovaným stoupencům prastaré duchovní praxe Falun Gong, která učí meditativním cvičením pro rozvoj těla a morálním principům pravdivosti soucitu a snášenlivosti. Jejich případy patří mezi nejzávažnější porušováním lidských práv v Čínské lidové republice.


Možná máte stejně jako my v paměti, co je totalitní režim schopen učinit na cestě za absolutní mocí, soucítíte s lidmi nespravedlivě stíhanými (ať už v Tibetu, Sin-ťiangu či jinde) a chcete jim vyjádřit svoji podporu. Tím spíše ve chvíli, kdy zástupci české vlády prohlubují ekonomickou spolupráci s Čínou.

Proto Vás s úctou žádáme, podpořte koncert, který má být humanitárním gestem solidarity člověka vůči člověku a pokračováním ideálů listopadové tzv. sametové revoluce, kterou jsme prošli s myšlenkami „nejsme jako oni“, „nechceme násilí“, a uvědomovali jsme si, že „pravda a láska nakonec musejí zvítězit nad lží a nenávistí“. Věříme, že sametová revoluce je důkazem schopnosti českého národa bojovat proti násilí a zvůli pokojným protestem s láskou a soucitem – a přesně o to se chceme naším koncertem společně s vámi pokusit.

Proč pořádáme veřejnou sbírku

Nejdůležitějším důvodem je to, že vnímáme koncert jako formu veřejného protestu, do kterého se může zapojit každý svým přispěním a skutečným gestem podpory, vyjádřit názor svým činem namísto toho, abychom nečinně přihlíželi. Máme pocit, že v současné situaci je třeba, aby veřejně vystoupili ti, jejichž názor se diametrálně rozchází s názory politiků a podnikatelů, kteří veřejnost přesvědčují, že morální hodnoty nejsou tak důležité jako ekonomické zisky.

Jak to začalo?

Koncert v Pražské křižovatce je volným pokračováním koncertu v hlavním sále Valdštejnského paláce z ledna 2012. Nápad na první koncert se zrodil nepřímo také díky překladatelce české redakce Epoch Times, která se ve svém volném čase pustila do překladu knihy čínského advokáta Kao Č'-šenga nazvané Za Čínu spravedlivější.

Slavnostního křtu kniha došla v prostorách Valdštejnského paláce, kde v obecenstvu usedly také některé české osobnosti, mezi nimiž byly přední česká violistka Jitka Hosprová a zpěvačka Marta Kubišová. Po skončení slavnostního křtu se Jitka Hosprová obrátila na pořadatele s nápadem uspořádat koncert na podporu advokáta Kao Č'-šenga a Falun Gongu doprovázeným čtením z knihy Za Čínu spravedlivější, čehož se ujal herec Jan Potměšil. Křest knihy i koncert se setkaly s podporou českých i zahraničních osobností.

Jak vznikl název koncertu „Svědomí nelze koupit“

Název vychází z právníkovy přezdívky „Svědomí Číny“ a také z pojmenování „vězni svědomí“, za něž jsou následovníci Falun Gongu považováni. Zároveň také odráží naše svědomí. Obchodní smlouvy uzavřené bez morálních zásad a v neposlední řadě také to, že sumou peněz nelze dosáhnout toho, aby svědomí bylo čisté.

Datum: 6. 10. 2014

Kde: Pražská křižovatka, Kostel sv. Anny, Zlatá ulice - Liliová, PRAHA 1

Pořadatel: Lidská práva bez hranic o. s.

Účinkují: Marta Kubišová, Jitka Hosprová, Jan Potměšil

Dále vystoupí: Jan Budař a Yellowsisters

Na koncertu promluví: Kateřina Jacques, Jana Skovajsová, Monika Šimůnková, Zdeněk Vojtíšek

Mediální partneři: Epoch Times

Myšlenku koncertu naleznete v prohlášení: "Svědomí nelze koupit"http://www.velkaepocha.sk/2014071522218/Prohlaseni-Svedomi-nelze-koupit.html
Účinkují

Marta Kubišová

Jitka Hosprová

Jan Potměšil

Termíny