Mezinárodní dudácké kasací

Hudba
Zahajovací program festivalu. Režie: Eva Dresslerová. Průvodní slovo: Marie Retková a Jakub Bažant.
Termíny