Přendite si splknót

Volný čas

Hanáci pohromadě - to je bezva téma!

Ať ôž se o nás řiká ledaco, každé mě dá za pravdô, že naši dědci ê pradědci, dêcky našlê ê v tém névěčim kalupô chvilečkô k temô, posedět si a povêkládat. Držim se teho, možná to doopravde zvostává v genech - a to je dobře! A hlavně, jak vizô nésô sám. Za tech dřivjéšich času to bêla pospolitosť, dneská je to šêroká paleta fšeckéch tóžicich po klidô, pohodě a nejaké té srandě.

A znám tôze moc miléch, keři bez teho nemužó bêt. Pověčinó k temô patři ê jakás takás pravidelnosť, občas, ale né náhodně, vědět kde a kdê se mužô spolehnót na to, že si pohovim, srovnám si dôšô a zrelaxôjô mêsl.

Jezdim na kole, jak řikám "kolmo", po městě a okoli a tak se octnô  toď ô nádraži na Července, nebo na mé základně Modrá hvězda, nebo ô rebnika v Sobáčově, nebo mně kdosê přêpomene, že sem  ôž  dlóho  nebêl  na házené, na fotbálkô če na pivô Ô křepelkê ve Mlačo. To só krásny přiležitosti, že si přêpadám, podlivá teho, kde to je - jak na novym světě! Co se fčecko člověk dozvi, co slêši o fotbále, o hráčích, o trenérech, a k temo hneď o novym pivě, o Novéch Zámkách a konich, no paleta! Záviděni hodná! ... a pohoda, pohoda dêcky ô teho! Negdo vám řekne, že ho to nezajimá, chleba lacinši nebôde, nále pak se vám rozvêkládá o histórii, že žasnete jaké to je Palacké! A nemoce! O nemocich - to málokdê chêbi! Já vám řeknô: dêbê nás f tô chvilo tak slêšelê ti naši páni dochtoři!

Eště mosim říct, jak dlóho ož pozorôjô, jaké je sice jenom formálni, povrchni, ale sêlno zřetelné rozdil, dêž sedijó pohromadě chlapi a nebo žensky! To mám vêzkóšeny z té Mlače, tam se děvčata scházijó pravidelně. Sedim s klukama - teda s "klukama" - a mlovime a mlovime, jeden po drôhym, občas tě negdo skoči do řeče, a tak to de - jeden a drôhym, nekeré třeba jenom poslóchá.....a de to!

Nále te robke mlovijó fšeckê najednó! Ja! To vám je ohromny - protože jak zaplatijó a dó dom, ptám se, jaky to bêlo, a onê potvrdijó, unizóno potvdrijó! Jak si pěkně zas povêkládalê! A každá dobře vi, co kerá o čém  řekla! Jednó to mosim zkôset přêsednót ...

Bôde to tém, že pré žensky dokážó dělat vic věci najednó? ... tak  ôvizô!

Moc si vážim fšeckéch našech návštěvniku, co chodijó na naše posezeni s mozekó - "Přendite si splknót"! Šak pětadvacátyho záři ve štvrtek - si přêpomonem, jaky to je dobře, posedět společně! Tam si to vespolek rozeberem!  Všecko možny!  Jak ôž to v žêvotě chodivá... moc se těšime, za Hanáckó ambasádo a Hanáckó mozeko Váš Zdenek Brané.

Kontakty

www.mklitovel.cz

Termíny