Zbojníkova modlitba

Hudba

Hudební pořad doplněný o mluvené slovo a fotoprojekci, jehož autorem je Marian Plavec ze Slovenska.


Marian Plavec se narodil v Banskej Bystrici. Po ukončení Střední průmyslové školy spojovací techniky začal studovat Vysokou školu ekonomickou. Pracoval v deníku Rolnické noviny jako redaktor, později jako vedoucí oddělení kultury. V dalších letech pracoval jako šéfredaktor, zástupce šéfredaktora a vedoucí vydání. Dále působil jako odborný poradce pro vzduchozvučné nástroje a rekonstruoval mnoho vzácných fujar starých mistrů. S vlastnoručně vyrobenými hudebními nástroji se poprvé představil v roce 1985. Je nositelem mnoha významných ocenění. Při příležitosti přijetí fujary a fujarové hry do světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO prezentoval instrumentální hru na fujaru a drumble v Paříži. Je například nositelem Ceny P. Tonkoviča za hudební uměleckou činnost v oblasti folklóru, Ceny dr. L. Lenga za kolekci handrárskych kostěných píšťal, za pastýřské píšťaly a dvojačky, fujary, gajdy a fujary – trombity, které sám vyrábí a opravuje. Je i autorem několika knih a nahrává, s pomocí svých nástrojů, hudbu k filmům.

Pořad Zbojníkova modlitba se skládá z devatenácti volně na sebe navazujících obrazů ze života Matúša spod Vígl’ašského zámku na Podpol’aní. Je složený ze starých valašských a pastýřských písní o známých i méně známých pastýřích, zbojnících různých regionů Slovenska. Hudbou, obrazem i slovem Marian Plavec otvírá životní příběh pastýře Matúša. V pátek 19. září v kapli sv. Jiří v Litovli zazní od 19 hod. autorem vlastnoručně vyrobené lidové hudební nástroje a to bačovská trúba (2,25 m), fujary (velké, malé-dvojačky), drumble, pastýřské a valašské píšťaly (jednoduché, dvojky), podpolianské 4-hlasné gajdy, oravská podolka, ústní harmoniky a koncovka.  

Účinkují

Marián Plavec

 

Kontakty

www.mklitovel.cz

Termíny