Zahájení tanečního kurzu pro dospělé - začátečníci

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

Od září bude probíhat Kurz tance a společenského chování, pod vedením zkušených mistrů Coufalových z Olomouce, a to jak pro mládež, tak i dospělé. O kurz tance je z řad mládeže, hlavně děvčat, velký zájem a proto je pro letošní rok naplněn. Kurz pro dospělé je ale stále otevřen a proto chcete-li si zopakovat taneční figury před plesovou sezónou nebo si přijít jen zatancovat, máte možnost. Přihlášky můžete podávat do 31. srpna v TIC při MK Litovel, na tel. čísle 585 150 499 nebo na e-mail: nepustilova@mklitovel.cz. 

Účinkují

Manželé Coufalovi

Kontakty

www.mklitovel.cz

Termíny