Podoby skla

Výstava
Letní výstava současného uměleckého skla a obrazů zapůjčených z galerie Dolmen. Na výstavě najdete práce sklářského ateliéru Evans, Zdeňka Kunce a Aleše Valnera, grafiky a malby od Oty Janečka, Tomáše Bíma, Adolfa Borna, Josefa Istlera, Kristiána Kodeta, Josefa Lieslera, aj.
Termíny