Májové putování

Turistika
Pořadatel:TOM Ještěrky a OKČT KTL Brno
Ročník:19
Loňský počet účastníků:0
Začátek:07.05. 2015
Konec:10.05. 2015
Termíny