Pěší pouť z Velehradu přes Svatý Hostýn na Svatý Kopeček

Volný čas
Pěší pouť po Cyrilometodějské cestě z Velehradu přes Svatý Hostýn na Svatý Kopeček se uskuteční od 15. srpna do 19. srpna 2014. Pouť začne mši svatou ve velehradské bazilice v 10.00 hodin v pátek 15. srpna 2014. Odtud poutníci vyrazí směrem na Napajedla, Zlín, Svatý Hostýn, Pavlovice u Přerova, Radslavice a Svatý Kopeček. Ukončení celé pouti se uskuteční v úterý 19. srpna 2014 mši svatou v 17.00 hodin v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku. Více informací na www.poutnik-jan.cz, www.hostyn.cz

Termíny