Posezení s Bigbandem ZUŠ

Volný čas
Večer plný tradičních skladeb v orchestrálním podání









Termíny