Buquoyská krajina - výstava faksimilí

Výstava
BUQUOY KRAJINA Horní hrad 2014

Rádi bychom Vás tímto pozvali na výstavu faksimilí fotografií, plánů, kreseb i grafik ze sbírek Ústavu dějin umění Akademie věd ČR (ÚDU AV ČR) budou k vidění od 6. do 31.srpna 2014 na Horním hradě.

Unikátní historická fotodokumentace zachycuje proměnu rožmberských objektů a jejich vybavení v čase. Fotodokumentace vznikala průběžně od poloviny padesátých let 19. století v souvislosti s rozsáhlou přestavbou rožmberského hradu a okolí. Realizoval ji hrabě Jiří Jan Jindřich Buquoy (1814–1883). Z podnětu tohoto vášnivého stavebníka a jeho dědiců tehdy vzniklo na 600 fotografií, které z části vytvořil významný vídeňský fotograf Andreas Groll (1812–1872).

Přestože je sbírka věnována stavbám jižních Čech, má velmi blízko k Hornímu hradu. Proč?

Právě i Horní hrad prošel v 19.století mnohými neogotickými úpravami, o které se zasadili Buquoyové. S trochou fantazie si tak můžeme představit honosnost i malebn ost hornohradských interiérů i exteriérů ještě v padesátých letech 20.století.

Celorepublikově je to úplně poprvé, kdy můžete sbírku 33 panelů s 89 fotografiemi shlédnout pohromadě.

Kontakty

hornihrad.cz

Termíny