Letní hudební novinka na zámku

Volný čas
Návštěvníky zámku Červený Hrádek čeká příjemné zpestření prohlídek historického okruhu. Během srpnových víkendů je výklad průvodce oživen ukázkou varhanní hudby v kapli Svatého Jana Křtitele a živým klavírním vystoupením v Rytířském sále.
Termíny