Všechny krásy světa

Volný čas
Pocta nositeli Nobelovy ceny Jaroslavu Seifertovi. Účinkují: Bára Kodetová, Marcel Vašinka, klavírní nahrávky Marcel Javorček.
Termíny