Sotto le stelle/Pod hvězdami

Hudba
Představení, ve kterém zní skvělá hudba barokních mistrů Giovanni Battisti Bononciniho a jeho slavného rivala Georga Friedricha Händela... Favola pastorale, věčný příběh lásky nymfy Clori a pastýře Tirsiho v krajině bájné Arkadie...
Termíny