TAJNOSTI Z DEPOZITÁŘŮ MUZEÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

Výstava

Výstava přiblíží příběhy sbírkových předmětů dvanácti muzeí Ústeckého kraje. Vznikla v rámci spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

Termíny