Tamiko Kawata - A Quiet Room

Výstava
Když Motoori Norinaga na přelomu 18. a 19. století rozjímal o velkém díle japonské literatury, románu Příběh prince Gendžiho dvorní dámy Murasaki Shikibu z přelomu prvního a druhého tisíciletí našeho letopočtu, pojmenoval jev, který vešel do dějin japonského myšlení a literatury jako mono no aware. I když se význam fráze v průběhu staletí a pod vlivem interpretací měnil, je mono no aware často charakterizováno v návaznosti na buddhistickou a konfuciánskou tradici jako tesknost či nostalgie nad pomíjivostí jevů, a zároveň i nad tím, že je tato pomíjivost konstantou života.
Termíny