Vzpomínky zmizelé v čase

Výstava
Mikroprojekt „Vzpomínky zmizelé v čase – historická paměť měst Valašské Meziříčí a Čadca ve starých fotografiích" si kladl za cíl zachytit mizející, nebo již dávno zmizelou, podobu měst Valašské Meziříčí a Čadca. Důležitým dokladem historické paměti města jsou přitom například Mikroprojekt „Vzpomínky zmizelé v čase – historická paměť měst Valašské Meziříčí a Čadca ve starých fotografiích" si kladl za cíl zachytit mizející, nebo již dávno zmizelou, podobu měst Valašské Meziříčí a Čadca. Důležitým dokladem historické paměti města jsou přitom například dobové snímky a fotografie, zachycující každodenní realitu života v prostředí proměňujícím se v čase. Právě ty se také staly hlavním předmětem zájmu autorského kolektivu, který je v jarních měsících roku 2014 shromažďoval a to nejzajímavější Vám nyní představuje ve výstavě, na kterou si vás dovolujeme srdečně pozvat. Pro zjištění okolností života v obou městech v dobách vymezených především 1. polovinou 20. století byl kladen důraz především na soupis vzpomínek pamětníků, konkrétní poznání však již často limitoval jejich věk. Jiným negativem, na které je nutné hned v úvodu upozornit, může být subjektivita zjištěných poznatků. Výčet historických reálií a faktů zde proto nečekejte – vždyť jsou to právě ony drobné každodenní radosti a starosti, které, zahaleny závojem času, píší s odstupem onu velkou historii lidského pokolení.
Termíny