Komentovaná prohlídka výstavy Pytláci a pytláctví

Volný čas
Kromě samotné výstavy, která pojednává o dějinách pytláctví, ale také např. důsledcích kladení nástrah na škodnou, si prohlédnete sbírku loveckých zbraní ve světle výkladu Milana Hlásenského. Sběratel popíše jejich technicko-historický vývoj (18. stol. – poč. 20. stol.) a okolnosti nálezu.
Termíny