Komentovaná prohlídka

Volný čas
K výstavě: SEKAL A JAPONSKO. Výstavou provází její autorka Marie Klimešová (Ústav pro dějiny umění FF UK v Praze).
Termíny