Lety – Život za plotem

Výstava
Putovní výstava zobrazuje předválečný život Romů v českých zemích a vývoj „Kárného pracovního tábora I. Lety“ až k jeho proměně v „Cikánský tábor Lety“, který se stal v době druhé světové války nuceným domovem desítek rodin.
Termíny