Ve službách spořivosti aneb 120 let od vzniku Spořitelny města Holešova

Volný čas
Dne 1. 8. 1894 byla založena Spořitelna města Holešova, která se postupně vypracovala na největší peněžní ústav v celém tehdejším holešovském okrese. Její historii přiblíží členka Vlastivědného kroužku Holešov Mgr. Radka Pilařová. Vstupné 25,- Kč

Termíny