60 let objevení Mikulčic (16. srpna)

Volný čas
V sobotu 16. srpna 2014 uplyne přesně 60 let od první návštěvy prof. Josefa Poulíka v Mikulčicích a provedení první sondy u II. kostela. Jubileum si připomeneme neformálním programem, který bude kromě vzpomínek pamětníků a četby z knihy J. Poulíka, obsahovat také koncert staroslověnských a středověkých písní a hudby a koncert Neoveské cimbálové muziky. Začátek tohoto programu, jehož mediálním partnerem je Český rozhlas Brno, bude ve 14.30 hodin.

Termíny