VÝSTAVKA KNIH - PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA

Výstava

Knihovna Muzea města Ústí nad Labem vystavuje až do 12. října letošního roku publikace ze svého fondu, navazující tematicky na právě probíhající výstavu „Žofinko neumírej! Ústečané a první světová válka“. V příjemném prostředí studovny máte možnost prohlédnout si dobové materiály a časopisy z válečných let, např. několik čísel Vídeňských ilustrovaných novin, Schichtův kalendář z roku 1914, a také pamětní knihy vydané bezprostředně po válce. Neveselým svědectvím doby jsou obsáhlé seznamy padlých, zraněných a ztracených vojáků. Z vydaných deníků známých osobností jsou vystaveny mimo jiné vzpomínky malíře J. Váchala, Hany a Edvarda Benešových, historika a knihovníka Z. V. Tobolky. Literaturou, která by u tématu 1. světové války neměla chybět, jsou díla o legionářích. Vystavena je např. Obrázková kronika československého revolučního hnutí v Itálii 1915–1918. Výstava zahrnuje i novodobé publikace věnující se dějinám první světové války. Vystavena je ale pouze část rozsáhlého fondu muzejní knihovny, jež v současné době zahrnuje více než čtyřicet tisíc svazků knih a časopisů. Prezenčně je možno vypůjčit další zajímavou četbu, volně k nahlédnutí jsou aktuální čísla časopisů a sborníků, za úplatu je možno pořídit xerokopie, skeny. Na webu muzea www.muzeumusti.cz mají badatelé k dispozici elektronický katalog knihovny a na facebookové stránce pod názvem „Ústecká muzejní knihovna“ přehled o nově zakoupených publikacích a aktuálním dění v knihovně.

Otevírací doba knihovny je úterý až pátek od 9 do 17 hodin, o prázdninách jen úterý a čtvrtek od 10 hodin do 16 hodin. K dispozici je návštěvníkům také bezplatný internet a wifi.

 

 

Termíny