Poklady staré Číny

Výstava
Výstava Poklady staré Číny představuje na devadesát předmětů zapůjčených z význačných muzeí v ČLR, které zachycují období pěti tisíce let čínských dějin od neolitu až po poslední vládnoucí dynastii. Výstava je rozdělena do tří celků. První představuje počátky čínské civilizace a vznik prvních států. Návštěvník bude mít možnost vidět archeologické nálezy z hrobek aristokracie z doby prvního tisíciletí př.n.l. Druhá část je věnována kulturnímu rozmachu v době mezi přelomem letopočtu a desátým stoletím n.l. Zde budou vystaveny i dvě figury vojáků ze slavné „hliněné armády“ Prvního císaře dynastie Čchin. Poslední část předkládá vrcholné umělecké a řemeslné výrobky z období přibližně pěti set let vlády posledních dvou dynastií, a to například buddhistické umění, oděvy a zejména nádherný porcelán.
Termíny