Audience vévody Albrechta z Valdštejna

Volný čas
Audience Albrechta z Valdštejna. Albrecht z Valdštejna navštíví své vévodské sídlo a každý návštěvník si s ním bude moci, s patřičnou úctou, popovídat.
Termíny