Karma osobní, karma rodu, národa

Volný čas

19.00 - 20.00

Kdo jsme a kam jdeme? Po jakých osudových stezkách vedou naše kroky?

Proč právě já?, ptáme se mnozí z nás, když se nám nedaří podle našich představ, nejsme spokojení ve vztazích nebo v práci nebo vůbec v životě.

Zákon karmy jako zákon příčiny a následku, někdy se mu říká zákon odplaty, „jak zaseješ, tak sklidíš“.

Osobní karma, uvědomění si karmických souvislostí, přijetí odpovědnosti „za své činy“, aktivní práce na své transformaci, „tady a teď“, karma rodu, národa ….

Čím se řídí náš výběr (ne) přátel, partnerů, kolegů, spoluhráčů a protihráčů („spolubojovníci na druhé straně“).

Máme vůbec svobodnou volbu? Volíme si rodiče, zemi, přátele, čas (dobu)? Karmická setkání a vztahy.

Karmické skupiny. „Vzájemné dohody v duchovním světě“.

Žádná setkání nejsou náhodná… nebo ano???  Pro koho?

Vhled do časoprostorových souvislostí.

 

Vstupné: 150 Kč

 

Účinkují

Lektorka: Marie Konůpková

Termíny