Komedie Dvojí pravda o Vilémovi z Rožmberka ve Zlaté Koruně

Volný čas, Pro děti

Komedie, která nahlíží na historické skutečnosti s úsměvem, s velkou dávkou dramatické licence a nadsázky, ale přináší spolu s pobavením i drobné závaznější poselství.


http://www.klaster-zlatakoruna.eu/

Více informací o představení zde

Termíny