Michal Hromek Consort

Hudba
Koncert irské a skotské (mimo jiné) hudby v komorním prostředí Rytířského sálu pernštejnského paláce na Kunětické hoře.
Termíny