VÝSTAVA HUMANITÁRNÍ ORGANIZACE ADRA V AFI PALÁCI PRÁVĚ ZAČALA

Výstava

V AFI Paláci bude až do 17. srpna 2014 vystaveno celkem 10 panelů s texty a fotografiemi z humanitárních misí organizace ADRA po celém světě. Jednotlivé příběhy přiblíží nejen běžný život pracovníků společnosti, ale také životy lidí, kteří humanitární pomoc potřebují a bez níž by mnohdy nepřežili.

ADRA chce výstavou v AFI Paláci připomenout 22 let své existence v České republice. Návštěvníci AFI Paláce se díky výstavě blíže seznámí s prací celé instituce, která pomáhá lidem ve všech koutech světa.  V rámci výstavy budou mít zájemci možnost zjistit, jak organizaci podpořit a jakým způsobem se lze podílet např. na zvyšování kvality života lidí v oblastech, kde jsou životní podmínky na hranici přežití. Dozví se také jak mohou pomoci svým spoluobčanům při živelných pohromách, které se týkají i Česka.  

„Všech 10 velkoformátových panelů vystavených na galerii v 1. patře AFI Paláce obsahuje texty a fotografie z míst, kde ADRA pomohla. Jde o velmi silné příběhy, protože ADRA pomáhá lidem v podmínkách, kde si život možná ani neumíme představit, a kde je pomoci nejvíce zapotřebí. Pokud se nás příběhy dotknou, mohou nás i inspirovat k vlastní osobní pomoci,“ uvedla Jana Michalcová, marketingová manažerka AFI Paláce.  

O organizaci ADRA

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. ADRA působí ve 125 zemích světa, kde poskytuje okamžitou humanitární pomoc při mimořádných událostech, realizuje dlouhodobé rozvojové projekty a podporuje rozvoj občanské společnosti v zemích, které procházejí demokratickou transformací. ADRA Česká republika je součástí mezinárodní sítě organizací ADRA a funguje zde od roku 1992. ADRA v ČR koordinuje 11 dobrovolnických center, která se zaměřují převážně na pomoc seniorům, dětem a zdravotně postiženým. ADRA je v ČR jedním z největších koordinátorů pomoci při povodních a jiných živelných katastrofách. 

www.afi-palac.cz

www.adra.cz

Kontakty

www.afi-palac.cz

Termíny